Zarząd Zarząd

Skład Zarządu

Przewodnicząca: Dorota Olewińska, e-mail: dorota.olewinska@student.uj.edu.pl
 
Zastępczyni przewodniczącej: Julia Szczybyło, e-mail: julia.szczybylo@student.uj.edu.pl
 
Sekretarz: Olga Malawska, e-mail: olga.malawska@student.uj.edu.pl

Opiekun naukowy Koła

dr Maciej Jochymczyk

Kontakt

kolonaukowe.muzykologia.uj@gmail.com